6 NİSAN 2020 İTİBARİYLE

ASANSÖR FİRMALARINA 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

ZORUNLU OLDU!

 

Yeni Yönetmeliğe Göre;

Madde 13 - (12)

Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

<< Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik için soldaki kutucuğa tıklayınız!